Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz. Więc sobie wybierz." - Mistrz Zen Seung Sahn

2 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie gimnazjalistów oraz uczniów klas V, VI i VII Szkoły
Podstawowej w Łysych z policjantem. Tematem spotkania była odpowiedzialność karna
nieletnich oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Panowie dzielnicowi Krzysztof Stypik
oraz Waldemar Gwiazda przybliżyli uczniom, w ramach działań profilaktycznych, co to są
czyny karalne oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo.

Omawiane były również następujące zagadnienia: kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie,
przejawy oraz przykłady demoralizacji, uczęszczanie do szkoły i zasady przyjęcia do szkół
ponadgimnazjalnych w zależności od dobrej czy złej opinii danej osoby z poprzedniej placówki,
kary sądowe, izolacja od środowiska, czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacja
i prawidłowe wychowanie, bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto uczniowie zostali
uświadomieni o tym, że od 13 roku życia odpowiadają za swoje czyny i ponoszą ich
konsekwencje.

 

Głównym celem spotkania z uczniami było kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne
czyny. Młodzież, poprzez udział w prelekcji, uświadomiła sobie, jakie ma prawa i obowiązki
w świetle prawa oraz kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną.

Zajęcia z funkcjonariuszem Policji są jednym z działań profilaktyczno- wychowawczych,
prowadzonych przez szkołę i realizowanych w ramach programu profilaktyki.
/ac/

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

 monitoring pozycji 

Mapa Dojazdu

 

Copyright © 2018 Publiczne Gimnazjum w Łysych Rights Reserved.